คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการคอนโดฯ

บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในประเทศไทย หลังผ่านอนุญาตปลูกสร้าง ขายและทำนิติกรรมการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อก็เริ่มโยกย้ายเข้าพักอาศัย ถึงตอนนั้นจะมีทีมงานอีกฝ่ายผลัดเปลี่ยนเข้ามาดูแลรับผิดชอบแทนชุดที่เป็นพนักงานขาย และชุดสถาปนิกวิศวกรควบคุมงานผู้รับเหมาซึ่งหมดวาระไป

ทีมงานชุดใหม่ที่เข้ารับภาระหน้าที่แทน คือ “ฝ่ายบริหารการจัดการ” โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรและแต่งตั้งจากมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้พักอาศัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ตำแหน่งสำคัญที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินและ พ.ร.บ. อาคารชุด กำหนดให้ที่ประชุมสมาชิกทำการคัดสรรและแต่งตั้งถอดถอนมี 2 ตำแหน่ง คือ “คณะกรรมการบริหาร” และ “ผู้จัดการนิติบุคคล

ส่วนทีมงานที่มีระดับชั้นลดหลั่นลงไป อาทิ วิศวกร ช่าง บัญชีการเงิน ธุรการ ตลอดรวมถึงพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พนักงานปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาด และคนสวน ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของสองตำแหน่งข้างต้นทำการตัดสินใจ

แทบทุกโปรเจตก์ที่กำหนดวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม สมาชิก ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะกระซิบกระซาบปรึกษาหารือกันล่อกแล่ก

“ควรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดี วัยล่ะน่าจะเป็นคนหนุ่มหรือแก่ๆ แล้ววุฒิการศึกษาและประสบการณ์ควรจะหยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณา ด้วยไหม..ตัดสินใจไม่ถูกเลยวุ๊ย”ประโยคพูดคุยปรึกษาหารือคงจะเป็นทำนองนี้

ว่าไปแล้ว การตัดสินใจเลือกคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการบ้าน-คอนโดฯ ก็เข้าทำนองเดียวกับตอนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกสภานั่นแหละ คือไม่รู้จะกาบัตรให้หมายเลขไหนดี ส่วนใหญ่จึงคล้อยตามที่หัวคะแนนนักการเมืองชี้แนะ

และบอกไว้ล่วงหน้าได้เลยว่า หากเลือกผู้บริหารหมู่บ้านและอาคารชุดโดยใช้หลักเกณฑ์แบบเดียวกับนักการเมือง ผลที่มากระทบกับผู้พักอาศัยก็คงจะไม่ผิดแผกแตกต่างกันสักเท่าไหร่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเสร็จแล้วหายหน้าหายตา หรือปราศจากผลงานน่ะซี จะมีอะไร..!!

ทางที่ถูกที่ควร ต้องสำรวจตรวจสอบให้ละเอียดถ้วนถี่ก่อนชูจั๊กแร้สนับสนุนเลือกเป็นตัวแทนทำหน้าที่ดูแลบริหารการจัดการในชุมชน ของเรา แต่ไม่ถึงกับแกะกระดุมถอดเสื้อและกุงเกงเพ่งพิศหรอกนะ

ทำแบบนั้นก็เกินไป..!!

มีผู้ประกอบการคอนโดฯ ใหญ่รายหนึ่ง กระซิบบอกกลยุทธ์พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการคอนโดฯ ?ที่ดี ผมเห็นแล้วเข้าท่าเข้าทางจึงนำมาเผยแพร่ต่อ

ท่านว่าไว้หยั่งงี้ครับ..!!

เนื่องจากงานบริหารการจัดการอาคารชุดเป็นสิ่งละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบชี้วัดมูลค่าบ้านลอยฟ้าตลอดเวลา ทุกครั้งที่เลือกสรรผู้จัดการคอนโดฯ จึงพินิจพิจารณาจากคุณสมบัติ 10 ประการต่อไปนี้

           อย่างแรก ต้องมี “ความรู้” ที่เกี่ยวกับอาคารชุดทุกด้านโดยเฉพาะกฎหมาย และผู้บริหารหรือพนักงานควรมีความรู้เกี่ยวกับงานการจัดการหรืองานบริหาร ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ได้เรียนมาหรือได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ

           คุณสมบัติที่สอง ต้องมี “ประสบการณ์” อย่างน้อยๆ สัก 2-3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากประสบการณ์นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับผู้บริหารคอนโดฯ ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ความรู้มา อาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาต่างๆ ได้และนำความรู้นั้นมาประยุกต์ ใช้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

           คุณสมบัติที่สาม ต้องเป็นผู้ที่มี “ความคิดริเริ่ม” ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำให้การบริหารบ้านลอยฟ้าประสบกับความสำเร็จ เพราะความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมีสิ่งที่แปลกใหม่ และนำมาประยุกต์บางส่วนก็จะทำให้งานนั้นๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี

           คุณสมบัติที่สี่ ต้องเป็นบุคคลที่มี “ความรับผิดชอบในงานและตรงต่อเวลา” เหตุเพราะการทำงานทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการ ซึ่งมีคนบางกลุ่มหากได้รับมอบหมายงานต่างๆ เขาจะต้องทำให้เสร็จและมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเผชิญปัญหานั้นๆ และพยายามแก้ไขให้เรียบร้อย

         คุณสมบัติที่ห้า “เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ” ซึ่งในปัจจุบันแล้วนับได้ว่าภาษามีส่วนสำคัญกับทุกคนและยิ่งผู้บริหารอาคารชุดด้วยแล้ว นับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากตึกสูงเหล่านั้นมีชาวต่างประเทศพักอาศัยเป็นจำนวนมาก

           คุณสมบัติที่หก ต้องมีความรู้ด้าน “ไอที” โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมดูแลควบคุมด้านบัญชีการเงินและดูแลรักษาความปลอดภัย

           คุณสมบัติที่เจ็ด มีความ “ซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งผู้จัดการที่ดีต้องมีให้กับอาคารชุดที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบตลอดเวลา

           คุณสมบัติที่แปด มี “มนุษยสัมพันธ์” เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อองค์กรและผู้พักอาศัยทุกราย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายในย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการบริหารคอนโดฯ เป็น อย่างมาก รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นอกจาก ทำให้งานเดินแล้ว ยังทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นด้วย

           คุณสมบัติที่เก้า มี “บุคลิกดี” ซึ่งว่าไปแล้วบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนหรือพัฒนาเสริมแต่งได้ และหากผู้จัดการอาคารชุดรู้จักการปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้อง จะทำให้เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการบริหารงานคอนโดฯ ได้อย่างยอดเยี่ยมในอนาคตอันใกล้

           คุณสมบัติข้อสุดท้าย “เป็นนักบริการ” ที่ซึมซาบอยู่ในสายเลือดอยู่ตลอดเวลา ถามว่าต้องทำถึงขั้นไหน มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านอรรถาธิบายว่า “ไม่มีขอบเขตสิ้นสุด” แต่การให้บริการที่ถือเป็นสุดยอด “ต้องให้บริการเกินกว่าที่ผู้พักอาศัยในคอนโดฯ คาดหมาย” หรือมุ่งหวังไว้

แปลไทยเป็นไทยก็คือ หากผู้ซื้อบ้านลอยฟ้าคาดหวังแค่ เมื่อย่างก้าวผ่านพ้นประตูจะพบเห็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ยืนยิ้มเผล่ต้อนรับ แต่พอวันหนึ่งมีน้ำเย็นๆ แถมลอยดอกมะลิหอมกรุ่นยกมาบริการให้อีกหนึ่งแก้ว ตรงนี้แหละคือส่วนที่เหนือความคาดหมาย

ครับ..ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าๆ มาคือคุณสมบัติที่ดีของผู้จัดการคอนโดฯ ตามที่เจ้าของโปรเจกต์ใหญ่ท่านหนึ่งเคยกระซิบบอกผมไว้ และหากใครมีครบถ้วนตามนี้แล้วยังเตะฝุ่นฟุ้งกระจาย เชิญเดินเข้าไปเคาะประตูไปสมัครกับตึกไหนก็ได้ รับประกันได้งานทำทันที แถมเงินเดือนงามเสียด้วย

  นคร มุธุศรี เอาหัวเป็นประกัน..!!
แบ่งปัน :
  • Print
  • Facebook

Comments Closed